Historie Roosekrans


Geschiedenis van Salon de Roosekrans

Wij heten u van harte welkom in chocolaterie en koekhuis De Roosekrans.

U bevindt zich in een historische omgeving. Dit huis, oorspronkelijk een huis in de rij in de Hinthamerstraat, dateert uit de vijftiende eeuw. Het rechter buurpand van De Roosekrans is in 1644 gesloopt om de aanleg van de Nieuwstraat mogelijk te maken.

 

De Roosekrans stond al rond 1637 onder deze naam bekend. Het pand is een kenmerkend en goed bewaard voorbeeld van het middeleeuwse Bossche woonhuistype.

Het pand bestaat uit een voorhuis en een vast achterhuis met kelder, onderling gescheiden door een dwarsmuur met stookplaatsen (brandmuur). Onder de voorzijde van het voorhuis bevindt zich een kleine kelder met dwarsgeplaatst tongewelf met enkele gewelfde nissen.

 

De linkerzijde van het pand, grenzend aan de winkel Het Kruidvat, heeft ook een aandeel in de Bossche historie. Hier bevond zich oorspronkelijk de toegang tot een kloostergang, die leidde naar het vroegere predikherenklooster. Tijdens bouwhistorisch onderzoek in 1992 is op de begane grond aan de rechterzijde een eiken deurkozijn aangetroffen, evenals een oorspronkelijke opening, waarboven de resten van een spitsboog.

 

In het achterhuis bevindt zich een kelder half boven het maaiveld en een opkamer.

Bij de restauratie in 1993 werden resten aangetroffen van een laat zestiende-eeuwse muurschildering. Met behulp van een reconstructietekening is de nieuwe pleisterlaag beschilderd naar voorbeeld van het origineel. Deze muurschildering, bestaande uit diamantkoppen, vindt u in de opkamer.

 

Het winkelinterieur, daterend uit 1916, is eveneens zorgvuldig gerestaureerd. De bijna volledig aanwezige houtimitatie van het interieur is gehandhaafd en hersteld.

 

De buitenzijde van 'De Roosekrans' toont een zeldzame, goed bewaard gebleven achtergevel. Deze in baksteen gemetselde trapgevel heeft nog de originele afdekking van gemetselde ezelsruggen op de trappen.

Als u in de Nieuwstraat staat, kunt u aan de gepleisterde zijgevel heel goed de indeling van het pand zien. De voorgevel bestaat uit een witgeschilderde bakstenen lijstgevel (19e eeuw) en een zeer fraaie houten winkelpui (tweede helft 19e eeuw) op de begane grond.

 

Het pand Hinthamerstraat 40 is ongeveer een eeuw in bezit van de familie Finkers. Bekend is dat in 1934 grootmoeder Mien van Hoof-Populier hier al een chocolaterie/koekhuis dreef waarin zij onder meer Bossche koek verkocht. De namen Van Hoof en Populier zijn niet onbekend in de rijke Bossche koeken- en bakkerijhistorie. Deze families exploiteerden in de vorige eeuw een zestal bakkerijen in Den Bosch.

 

Voor ons vormt de historische ambiance van de 'De Roosekrans' een inspirerende plaats om u kennis te laten maken met onze verrukkelijke kwaliteitsproducten. 

 Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze salon.

 

Huub Finkers en Sylvia Messing

Salon De Roosekrans